صنایع غذایی

علوم , صنایع , فناوری و اطلاعات غذا و تغذیه

صنایع غذایی - چارت مقاطع کاردان فنی و کارشناسی صنایع غذایی

احد بحرینی
صنایع غذایی علوم , صنایع , فناوری و اطلاعات غذا و تغذیه

چارت مقاطع کاردان فنی و کارشناسی صنایع غذایی

دروس مربوط به کاردان فنی صنایع غذایی:

 

دروس تئوری عملی پیش نیاز     نوع دروس
ریاضی عمومی ۳    ـ                     - پایه
فیزیک مکانیک و حرارت ۲    - ریاضی عمومی پایه
شیمی عمومی ۲    -                      - پایه
ازمایشگاه شیمی    - ۱ شیمی عمومی پایه
شیمی آلی ۲    - شیمی عمومی پایه
عملیات کارگاهی    - ۱                      -      -
ادبیات فارسی ۳    -                       - عمومی

اندیشه اسلامی ۱

۲     -                      - عمومی
زبان خارجی ۳    -                      - عمومی
میکروبیولوژی عمومی ۲    -                      - اصلی
آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی    - ۱ میکروبیولوژی عمومی اصلی
شیمی مواد غذایی ۲    - شیمی آلی اصلی
شیمی تجزیه ۲    - شیمی عمومی پایه
بیوشیمی ۲    - میکروبیولوژی عمومی اصلی
مبانی برق ۲    - فیزیک مکانیک و حرارت پایه
آزمایشگاه فیزیک و مبانی برق    - ۱ مبانی برق پایه
ایمنی در صنایع غذایی ۱    -                    - اصلی
اخلاق اسلامی ۲    -                    - عمومی
اصول پایه مهندسی ۴    - فیزیک مکانیک و حرارت اختصاصی
اصول و روش نگهداری مواد غذایی ۳    - شیمی مواد غذایی و عملیات واحد اختصاصی
اصول کنترل کیفی ۲    -                    - اختصاصی
میکروبیولوژی مواد غذایی ۲    - میکروبیولوژی عمومی اصلی
عملیات واحد ۲    - اصول پایه مهندسی اصلی
بهداشت محیط ۲    -                   - اصلی
اصول مدیریت و سرپرستی ۲    -                  - اصلی
آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی۱    - ۱ شیمی مواد غذایی و شیمی تجزیه اختصاصی
آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی۲    - ۱ آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی۱ اختصاصی
آموزش قرآن کریم ۱    -                     - عمومی
صنایع گوشت و شیلات ۲    - عملیات واحدومیکروبیولوژی مواد غذایی اختصاصی
صنایع قند ۲    - عملیات واحدومیکروبیولوژی مواد غذایی اختصاصی
صنایع روغن ۲    - عملیات واحدومیکروبیولوژی مواد غذایی اختصاصی
صنایع شیر و فراورده های آن ۲    - عملیات واحدومیکروبیولوژی مواد غذایی اختصاصی
صنایع  خشکبار ۱    - عملیات واحدومیکروبیولوژی مواد غذایی اختصاصی
صنایع بسته بندی ۱    - عملیات واحد اختصاصی
صنایع غلات ۲    - عملیات واحدومیکروبیولوژی مواد غذایی و شیمی مواد غذایی اختصاصی
آزمایشگاه صنایع غلات    - ۱ صنایع غلات اختصاصی
تنظیم خانواده و جمعیت ۲    -                     - عمومی
آزمایشگاه کنترل کیفی    - ۱ آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی۱ و اصول کنترل کیفی اختصاصی
صنایع کنسرو کمپوت ۲    - عملیات واحدومیکروبیولوژی مواد غذایی اختصاصی
وصایای امام ۱    -                     - عمومی
کار آموزی    - ۲                     -       -
            -    -    -                     -       -
جمع واحدها ۶۵ ۱۰                     -       -
             -    -   -                     -       -دروس مربوط به کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی:


دروس نظری عملی پیش نیاز نوع دروس
ریاضی عمومی ۲ ۲ - - پایه

اصول نگهداری مواد غذایی

۲ - - تخصصی
بیوشیمی ۳ - - پایه
تغذیه کاربردی ۲ ۱ - تخصصی
انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲ - - عمومی
امارواحتمالات ۲ ۱ - پایه
تکنولوژی پس از برداشت ۲ ۱ - اصلی
نقشه کشی صنعتی ۱ ۱ - پایه
فرایند حرارتی ۱ ۱ اصول نگهداری مواد غذایی تخصصی
صنایع فراورده های گوشتی ۲ ۱ - تخصصی
مدیریت و بازاریابی ۳ - امارواحتمالات پایه
تکنولوژی و فراورده های غلات ۲ ۱ - تخصصی
تکنولوژی قند ۲ ۱ - تخصصی
تصفیه آب و فاضلاب ۲ - - اصلی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲ - - عمومی
محیط زیست و بهداشت کارخانه ۲ - - اصلی
پروژه کاربردی - ۳ - تخصصی
صنایع روغن ۲ ۱ - تخصصی
صنایع تخمیری ۲ ۱ - تخصصی
اندیشه اسلامی ۲ ۲ - - عمومی
صنایع بسته بندی ۲ ۱ اصول نگهداری مواد غذایی تخصصی
صنایع فراورده های شیر ۲ ۱ - تخصصی
اصول طراحی کارخانه ۲ ۱ - تخصصی
صنایع محصولات غذایی سنتی ۲ - اصول نگهداری مواد غذایی تخصصی
تفسیر موضوعی قران ۲ - - عمومی
اقتصاد کشاورزی ۳ - - اصلی
آشنایی با کامپیوتر ۱ ۱ - اصلی
تربیت بدنی ۲ - ۱ - عمومی
- - - - -
-
- - -
تعداد کل واحد ۵۲ ۱۸ - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

برچسب‌ها: دروس کاردان فنی صنایع غذایی , دروس کارشناسی صنایع غذایی

| نوشته ی احد بحرینی |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.